Bạn có thể vẽ vào đây:


Tranh của Đông Nghi

Tranh Đông Nghi vẽ trên máy vi tính đó, Đông Nghi rất thích thần rồng thiên , Đông Nghi luôn ước mình là thần rồng thiên để cứu thế giới trước các thế lực đen tối..hì hì ...ghê chưa???

Bó hoa này Đông Nghi vẽ tặng me năm 2004 lúc mới vào lớp 1, Đông Nghi cũng vẽ trên máy vi tính , nên không được đẹp phải không các bạn, Nghi còn nhiều bức tranh vẽ bằng bút màu nữa, lúc rãnh Nghi sẽ chụp lại và đưa lên web

TRANH BEN VẼ THÁNG 5/2008

Write a comment

Comments: 0