TIN TỨC

Ngày 3 tháng 9 năm 2010, chị bé lại đi du học ở Anh, ôi chao ơi, nhớ chị bé Ni Na quá!

Ngày 12 tháng 9 năm 2007 anh John sang Mỹ học, Ben cũng cố gắng học thật giỏi để sau này được học bổng du học ở Mỹ, lúc đó sẽ gặp anh John , được học với anh John và me ba cung đỡ lo lắng khi Ben đi học xa như thế. À , có cả chị Bé nữa mà, Ben cố gắng học thật giỏi để có học bổng đi du học .

Một số hình ảnh trước khi anh Ti John đi du học

ĐỌC BÁO VNEXPRESS-KHOA HỌC