Ben được tắm ở Suối Voi-Cầu Hai-Thừa Thiên Huế, suối rất đẹp và nước mát lắm!